Thanh niên đa cấp tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ, ATSM vãi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.