Thanh niên chơi lầy đừng hỏi. Đến ngày cưới của chú rể mà còn troll được

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.