Thanh niên chặn đường vào nhà để tỏ tình cô gái Sao không yêu con kia đi” – Không, em xinh hơn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.