Thanh niên bị đồng đội rank tại quán net vì bất đồng trong game

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.