Thanh niên bây giờ họ làm những chuyện “không thể ngờ” nhỉ. Bó tay chấm cơm luôn!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.