Thánh ăn tạp, ăn sầu riêng Việt Nam méo thể nào biểu cảm hơn được nữa…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.