Thánh ăn nhiều đã trở lại và vẫn báo đạo như xưa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.793 seconds.