Thánh ăn nhiều đã trở lại và vẫn báo đạo như xưa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.834 seconds.