Thằng nào có gấu mới hiểu, là có gấu nó cực như vầy nè

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.683 seconds.