Thang máy là nơi có nhiều chuyện kinh hoàng nhất xảy ra… Đội bảo vệ té ngửa khi xem lại cctv thấy cảnh này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.