Thằng con giời đánh, dám troll mẹ nó 1 vố đâu

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.879 seconds.