Thằng con giời đánh, dám troll mẹ nó 1 vố đâu

Shares

Shares

28 queries in 2.632 seconds.