Thán phục xe tăng bánh lốp do Indonesia chế tạo

Việc chế tạo số lượng lớn xe tăng bánh lốp Badak cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Indonesia so với các nước trong khu vực.

Thán phục xe tăng bánh lốp do Indonesia chế tạo

Shares

Shares

20 queries in 1.557 seconds.