Thần chết ngủ quên. Mọi người xem xong phải cẩn thận khi trẻ con ra đường nhé.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.