Thăm Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm

Shares

Theo NGƯỜI VIỆT ONLINE
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.