Thăm trung tâm chỉ huy tác chiến bí mật Nga ở Tajikistan

Thiết lập trung tâm chỉ huy tác chiến là một trong những khoa mục cuộc tập trận chung giữa Nga và Tajikistan.

Thăm trung tâm chỉ huy tác chiến bí mật Nga ở Tajikistan

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.