Thảm thương xe tăng-thiết giáp Iraq trên “xa lộ chết”

Bị tập kích trên không, lực lượng xe tăng – thiết giáp Quân đội Iraq bị máy bay của Mỹ “làm thịt” một cách khủng khiếp nhất trên "xa lộ chết".

Thảm thương xe tăng-thiết giáp Iraq trên “xa lộ chết”

Shares

Shares

26 queries in 1.938 seconds.