Thăm tàu sân bay khổng lồ trên…mặt đất của Nga

Trung tâm huấn luyện tàu sân bay Nga ở thành phố Eisk cơ bản đã hoàn thành đến 90% các hạng mục.

Thăm tàu sân bay khổng lồ trên…mặt đất của Nga

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.