Thăm tàu đổ bộ to nhất của Hải quân Việt Nam

Với lượng giãn nước gần 4.000 tấn, dài 100m, tàu 501 được xem là tàu đổ bộ lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay.

Thăm tàu đổ bộ to nhất của Hải quân Việt Nam

Shares

Shares

23 queries in 1.553 seconds.