Thăm quan thao trường lính thủy đánh bộ Nga-Trung tranh tài

Đại diện lính thủy đánh bộ năm quốc gia tham gia phần thi "Marine Troopers-2016" đã tề tựu tại Kaliningrad sẵn sàng cho cuộc tranh tài năm nay.

Thăm quan thao trường lính thủy đánh bộ Nga-Trung tranh tài

Shares

Shares

46 queries in 2.677 seconds.