Thăm nơi sản xuất hàng loạt UAV cho Quân đội Việt Nam

Hiện các đơn vị nghiên cứu của quân đội ta đã làm chủ khả năng sản xuất hàng loạt UAV trinh sát hiện đại cũng như UAV làm bia mục tiêu cho diễn tập.

Thăm nơi sản xuất hàng loạt UAV cho Quân đội Việt Nam

Shares

Shares

23 queries in 1.869 seconds.