Thăm nơi hồi sinh trực thăng Mi-8 cũ kỹ, già nua

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, số lượng trực thăng vận tải Mi-8 của Liên Xô bị loại biên lên đến hàng ngàn đơn vị nhưng giờ đây chúng đang được hồi sinh.

Thăm nơi hồi sinh trực thăng Mi-8 cũ kỹ, già nua

Shares

Shares

21 queries in 1.470 seconds.