Tham nhũng: Nói mãi, vẫn vậy – Sự kiện và bình luận 10.19.2015

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.