Thăm nhà máy sản xuất xe bọc thép cho Việt Nam (2)

Trong tương lai, nếu Việt Nam có nhu cầu mua dòng xe bọc thép GAZ Tiger thì Arzamas JSC cũng là nơi sản xuất chính mẫu xe mới này.

Thăm nhà máy sản xuất xe bọc thép cho Việt Nam (2)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.