Thăm “lò” chế tạo hàng loạt xe bọc thép Quân đội Nga

Với tốc độ hiện đại hóa trang bị hiện tại mỗi năm Quân đội Nga cần tới hàng trăm xe bọc thép chở quân mới.

Thăm “lò” chế tạo hàng loạt xe bọc thép Quân đội Nga

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.