Thách Thức Danh Hài] Tập 13 – Phần thi thí sinh Thanh Vàng & Minh Thiện vãi thơ ))))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.