Thách 10 triệu vác bao xi măng 50kg từ nội thôn vào ngã 3 ga ở Thường Tín , và anh ấy đã thành công

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.