Tên lửa S-400 tới Crimea, máy bay NATO “nằm đất sạch”

Với tên lửa phòng không S-400, mọi căn cứ không quân của NATO gần Biển Đen đều sẽ trở nên vô dụng.

Tên lửa S-400 tới Crimea, máy bay NATO “nằm đất sạch”

Shares

Shares

27 queries in 2.778 seconds.