Tên lửa đạn đạo Sarmat Nga bắn xa 17.000km

Với tầm bắn 17.000km, tên lửa đạn đạo Sarmat có khả năng tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào khắp trái đất bằng 15 đầu đạn hạt nhân MIRV.

Tên lửa đạn đạo Sarmat Nga bắn xa 17.000km

Shares

Shares

53 queries in 4.101 seconds.