Tên lửa đạn đạo Pakistan có nguồn gốc từ Trung Quốc?

Các bằng chứng về việc Bắc Kinh hỗ trợ Islamabad phát triển tên lửa đạn đạo ngày càng rõ nét hơn bao giờ hết từ thiết kế cho tới phương tiện vận chuyển.

Tên lửa đạn đạo Pakistan có nguồn gốc từ Trung Quốc?

Shares

Shares

21 queries in 1.218 seconds.