Tên lửa Cu Ba không trả lại Mỹ có gì đặc biệt?

Một quả tên lửa Hellfire đã bị Mỹ chuyển nhầm đến Cu Ba. Và sau hơn 1 năm đàm phán Mỹ vẫn chưa thể đòi lại được.

Tên lửa Cu Ba không trả lại Mỹ có gì đặc biệt?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.