Tên cướp hỏi đường tới ngân hàng đúng hài! không hiểu sao bạn ấy lại chỉ đường một cách bình thường

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.