Techcombank dự kiến lãi hơn 1.400 tỷ trong năm 2014

Hôm nay 24/2, ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2014, trong đó cho thấy dự kiến lãi 1.417 tỷ đồng trong năm vừa qua.

Techcombank dự kiến lãi hơn 1.400 tỷ trong năm 2014

Thông báo của Techcombank cho thấy, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2014 dự kiến đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61,35% so với năm 2013 và vượt gần 120% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động tăng 25,83% so với năm trước. Tổng thu nhập tăng trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát hợp lý đã giúp tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) giảm mạnh từ 60% trong năm 2013 xuống 48% trong năm 2014.

Tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2014 tăng 10,71% trong năm, đạt 175.915 tỷ đồng tương đương 103% kế hoạch năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,65%, cao hơn nhiều so với mức an toàn 9% theo quy định của NHNN.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2014 đạt 80.308 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2013; Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức 61,1%. Đáng chú ý, nhờ việc thực hiện các sáng kiến xử lý nợ xấu kết hợp với việc tiếp tục cải tiến các chính sách quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời thận trọng trong trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã giảm mạnh về 2,38%.

Huy động vốn từ dân cư tăng 9,55% và đạt 131.438 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

83 queries in 0.514 seconds.