TBT Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ – Mỗi tuần một chuyện

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.