Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc

Type 091 lớp Hạ được coi là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc và cũng là đầu tiên ở châu Á, có khả năng triển khai 12 tên lửa đạn đạo.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc

Shares

Shares

20 queries in 1.200 seconds.