Tàu Hải quân Việt Nam sẵn sàng diễn tập KOMODO 2016

Tàu Hải quân Việt Nam đã đến thành phố Padang của Indonesia, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập Hải quân đa phương KOMODO 2016.

Tàu Hải quân Việt Nam sẵn sàng diễn tập KOMODO 2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.