Tàu chiến Philippines sắp nhận thua xa…tàu 500 tấn Việt Nam

Tàu chiến mà Mỹ sắp cung cấp cho Hải quân Philippines thuộc hàng lớn nhất khu vực nhưng hỏa lực thì kém cả tàu chiến 500 tấn của Việt Nam.

Tàu chiến Philippines sắp nhận thua xa…tàu 500 tấn Việt Nam

Shares

Shares

35 queries in 1.716 seconds.