Tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ mang trực thăng EC155 B1?

Khả năng rất cao các tàu Cảnh sát biển Việt Nam lớp DN-2000 sẽ được trang bị trực thăng EC155 B1 phục vụ các hoạt động tuần tra trên biển.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ mang trực thăng EC155 B1?

Shares

Shares

51 queries in 3.213 seconds.