Tận thu dân nghèo bằng những khoản quỹ, phí ma

Shares

Theo Người Việt Online

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.