Tân thị trưởng London: Không thăm Mỹ nếu Trump thắng cử

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.