Tân Bộ trưởng Quốc phòng VN ra mắt quan chức an ninh khu vực

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.970 seconds.