Tại sao Việt Nam nên mua tiêm kích F-2 của Nhật Bản?

Máy bay tiêm kích F-2 được thiết kế trên nền tảng F-16 mà Việt Nam đang nhắm tới, hơn thế nữa nó còn được cải tiến mạnh hơn ở một số mặt.

Tại sao Việt Nam nên mua tiêm kích F-2 của Nhật Bản?

Shares

Shares

25 queries in 2.772 seconds.