Tại sao Việt Nam nên mua BMP-3 cho hải quân đánh bộ?

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là ứng viên sáng giá nhất thay thế xe tăng PT-76B trong lực lượng Hải quân đánh bộ Việt Nam.

Tại sao Việt Nam nên mua BMP-3 cho hải quân đánh bộ?

Shares

Shares

21 queries in 1.486 seconds.