Tại sao súng phun lửa PF-97 của Trung Quốc nguy hiểm?

Súng phun lửa PF-97 có khả năng tạo ra vùng lửa lớn đốt cháy mục tiêu trong bán kính sát thương và hút sạch dưỡng khí vùng xung quanh.

Tại sao súng phun lửa PF-97 của Trung Quốc nguy hiểm?

Shares

Shares

33 queries in 2.243 seconds.