Tại sao Quân đội Mỹ tự ném vũ khí xuống đáy biển?

Trong CTTG 2, Quân đội Mỹ đã chôn vùi đống trang thiết bị trị giá hàng triệu USD dưới biển chỉ vì chi phí vận chuyển quá đắt.

Tại sao Quân đội Mỹ tự ném vũ khí xuống đáy biển?

Shares

Trong CTTG 2, Quân đội Mỹ đã chôn vùi đống trang thiết bị trị giá hàng triệu USD dưới biển chỉ vì chi phí vận chuyển quá đắt.

Shares

21 queries in 1.834 seconds.