“Tắc kè hoa” Huỳnh Tiên lạnh lùng trong bộ ảnh mới

“Tắc kè hoa” Huỳnh Tiên lạnh lùng trong bộ ảnh mới

Shares

HuynhTien.jpg
HuynhTien1.jpg
HuynhTien3.jpg
HuynhTien4.jpg
HuynhTien5.jpg
HuynhTien6.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.