T-72 và T-90 sẽ sở hữu tính năng độc đáo của T-14 Armata

Nga sẽ sử dụng các thành tựu mới nhất của chương trình T-14 Armata để nâng cấp các xe tăng T-72 và T-90 đang có trong biên chế.

T-72 và T-90 sẽ sở hữu tính năng độc đáo của T-14 Armata

Shares

Shares

26 queries in 1.881 seconds.