Suy nghĩ kĩ đi !!!, nếu được thì có dám yêu không ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.