Súng trường tấn công AK có thực sự đã lỗi thời?

Các chuyên gia quân sự hay công ty vũ khí Phương Tây luôn than vãn về chất lượng của súng trường tấn công

Súng trường tấn công AK có thực sự đã lỗi thời?

Shares

Shares

29 queries in 4.829 seconds.