Súng chống tăng PF-98 Trung Quốc mạnh hơn RPG-29 Nga

Súng chống tăng PF-98 có khả năng xuyên giáp thép RHA đến 800mm sau giáp ERA trên xe tăng hiện đại, thông số này vượt hơn cả RPG-29 của Nga.

Súng chống tăng PF-98 Trung Quốc mạnh hơn RPG-29 Nga

Shares

Shares

21 queries in 1.782 seconds.