Súng AR 15 được các tay giết người hàng loạt ưa chuộng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.668 seconds.