Sức mạnh xe bọc thép BTR-82 Nga lắp pháo 57mm

Với pháo 57mm, xe bọc thép BTR-82 phiên bản mới của Nga có thể hạ đo ván mọi xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh của Mỹ và NATO.

Sức mạnh xe bọc thép BTR-82 Nga lắp pháo 57mm

Shares

Shares

25 queries in 1.890 seconds.